Konferencja upowszechniająca rezultaty Projektu: "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"

Dnia 22.12.2011r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi odbyła się Konferencja upowszechniająca rezultaty Projektu: "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"

Zakończyliśmy realizację pierwszego projektu w szkole współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w ramach projektu realizowano od września 2010r do grudnia 2011r. Konferencja była podsumowaniem i przedstawieniem efektów dwuletniej pracy uczniów i nauczycieli. Uczestnicy projektu-uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne i autoprezentacji przedstawiając zaproszonym gościom, dyrekcji, nauczycielom i kolegom prezentacje multimedialne z kuchni angielskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i greckiej. Serwowali również przygotowane potrawy i zapraszali do ich degustacji.

Informacje na temat konferencji zamieszczone są również w Expressie Ilustrowanym z dnia 23.12.2011r., str.4 w artykule pt. "Europa na Talerzu" www.expressilustrowany.pl

Rezultaty miękkie Projektu: "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"

W wyniku realizacji projektu uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności:

Odbiorcy projektu:

Udoskonalenie bazy dydaktycznej szkoły:

Wycieczka na Targi Gastro - Hotel w Bydgoszczy

Sprawozdanie