SZKOLNE KOŁO PCK w "Gastronomiku"- opiekun: Grzegorz Papiewski

Rok szkolny 2013/2014

IX - edycja akcji "Gorączka Złota" PCK

Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji "Gorączka Złota", której organizatorem był Zarząd Okręgowy PCK w Łodzi. Uczniowie łódzkich placówek oświatowych zbierali "złoto" a więc monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Wszystko po to, by dofinansować wyjazd na kolonie letnie dzieci z rodzin dotkniętych zjawiskiem niedostatku. W zbiórce udział wzięła również młodzież naszej szkoły, łącznie zebraliśmy 73 kg "złotych monet". W rywalizacji międzyszkolnej zajęliśmy VI miejsce w Łodzi. Najwięcej pieniędzy zebrały następujące klasy i ich uczniowie :

  1. I F TG - 13,5 kg
  2. I B TG - 11,3 kg ( Piotrowski Kamil, Czerwiński Paweł )
  3. I D TG - 6 kg ( Lewa Karolina, Chyła Agata, Andrzejewski Bartłomiej )
  4. 1 a ZSZ - 3,6 kg
  5. II C TG - 2,4 kg ( Błęnek Joanna )
  6. I C TG - 1,9 kg ( Witkowska Dominika, Woźniak Kamil )

Organizatorami akcji na terenie "Gastronomika" byli: Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Pogadanka w klasie IIIF

Dnia 4 kwietnia odbyła się pogadanka na temat HIV i AIDS w klasie III F, której Wychowawcą jest Prof Piotr Płaczek, przeprowadzili ją Wolontariusz Szkolnego koła PCK Adam Danych z Klasy 3TU i Angelika Budzyńska z Łódzkiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK były omawiane zagadnienia z tematyki Drogi zakaźne płyny zakaźne był pokazywane również krótkie filmiki związane z tematyką pogadanki uczniowie dowiedzieli się gdzie zgłosić się na badanie profilaktyczne jak również co zakaża i jak oraz poznali krótką historie wirusa HIV/AIDS.

XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 13 grudnia 2013 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

Szkołę naszą reprezentowali uczniowie klasy III a TG: Kamil Strzeszewski, Kacper Wojtasik oraz Tomasz Maj. Do finału Olimpiady zakwalifikował się Kacper Wojtasik, który ostatecznie zajął III miejsce.

Gratulujemy zwycięzcy!!!

Opiekun Grzegorz Papiewski.

X Edycja Turnieju "Młoda krew ratuje życie"

więcej zdjęć w galerii

Dnia 4 września, w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż wojewódzką edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie. Dziesiąta edycja konkursu pod hasłem "Młoda krew ratuje życie" trwała od września 2012 do czerwca 2013 roku. Turniej skierowany był do młodych ludzi, aby zaszczepić w nich modę na dzielenie się krwią. W województwie łódzkim udział wzięło 79 szkół. Efektem było zebranie blisko 3 tysięcy litrów krwi oddanej przez 5,5 tysiąca uczniów.

Młodzieży gratulowała wicemarszałek województwa, Dorota Ryl : "Każdy powinien brać z was przykład i dołączyć do akcji, by szczytna idea dzielenia się krwią dotarła do jak największej ilości szkół i uczniów".

Rywalizacja w Turnieju toczyła się w trzech kategoriach. We "wskaźniku aktywności", czyli ilości krwi oddanej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły wygrał Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Uczniowie tej szkoły uzyskali wynik 534 ml na osobę. Ponadto rozdano także puchary oraz wyróżnienia dla uczniów, którzy oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju oraz na najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa.
Rok szkolny 2012/2013

XIII - edycja akcji "Gorączka Złota" PCK

Dobiegła końca XIII edycja akcji "Gorączka Złota", która ogarniała Łódź od 13 marca do 3 czerwca bieżącego roku. W całym mieście kwestorzy zbierali "złoto" a więc monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Wszystko po to, by dofinansować wyjazd na kolonie letnie dzieci z rodzin dotkniętych zjawiskiem niedostatku. W zbiórce udział wzięła również młodzież naszej szkoły, łącznie zebraliśmy 21 kg "złotych monet". Organizatorami akcji na terenie "Gastronomika" byli: Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom !!!

Spotkanie z Opiekunami Szkolnych Kół PCK

W piątek, 8 lutego w sali szkoleniowej ŁOO PCK odbyło się spotkanie z opiekunami szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Pan Sławomir Emanuel, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK podziękował wszystkim za pracę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, a także w imieniu Kapituły Odznaki Honorowej PCK wręczył odznaczenie III stopnia zasłużonym dla działalności PCK opiekunkom Szkolnych Kół PCK - Teresie Sobczyk i Grzegorzowi Papiewskiemu. Podziękowano nauczycielom i szkołom za udział w akcjach i kampaniach organizowanych przez Zarząd w minionym roku kalendarzowym. Nauczyciele uczestniczyli również w specjalnie przygotowanych prelekcjach na temat BRD w szkołach, które poprowadzili przedstawiciele WORD w Łodzi oraz wykładzie z zakresu promocji zdrowia przeprowadzonym przez p. Aleksandrę Bilską z łódzkiego SANEPID-u.

XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 07 grudnia 2012 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

W przygotowaniu do udziału w Olimpiadzie, szczególnie przydatne okazały się informacje zamieszczone na stronach internetowych :

W Olimpiadzie udział wzięli uczniowie klasy II a TG: Kamil Strzeszewski, Kacper Wojtasik, Tomasz Maj, którzy ostatecznie zajęli IV miejsce.

Opiekun Grzegorz Papiewski.

XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich"

"XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich" jest corocznym świętem twórców niepełnosprawnych, ich opiekunów i sympatyków. Głównym celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego i innych zaprzyjaźnionych regionów Polski i Świata. Festiwal promuje twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla realizacji tego celu organizatorzy skupiają wokół idei Festiwalu twórców, ich opiekunów, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie oraz instytucje pozarządowe. Organizatorzy rokrocznie występują do władz miejskich i wojewódzkich oraz do środków masowego przekazu o objęcie patronatem tej imprezy. Każdego roku podczas otwarcia Festiwalu wręczane są wyróżnienia Grand Prix dla najlepszych opiekunów oraz szczególnie zasłużonych osób współpracujących z ośrodkami opiekuńczymi na terenie całego województwa łódzkiego. W tym roku wyróżnienie Grand Prix za wieloletnie wspieranie działalności opiekuńczej Ośrodka Adaptacyjnego przy ulicy Ćwiklińskiej 5a w Łodzi otrzymał pan Grzegorz Papiewski reprezentujący Zespół Szkół Gastronomicznych.

Współpraca z Ośrodkiem Adaptacyjnym przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi

Od roku 2007, członkowie Szkolnego Koła PCK w "Gastronomiku" współpracują z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Ćwiklińskiej 5a. Jest to placówka dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Zdecydowaliśmy się nawiązać tę współpracę, aby urozmaicić codzienność tym poszkodowanym przez los dzieciom i wprowadzić w ich życie choć odrobinę radości. Podejmowane przez nas przedsięwzięcia wspierają działalność opiekuńczą placówki.

W ramach współpracy realizowane są następujące zadania:

Zgłoszenie kandydatury

IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie ph "Młoda Krew Ratuje Życie"- kolejny sukces " Gastronomika" !!!

14 czerwca 2012 roku w Światowym Dniu Krwiodawcy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi miał miejsce uroczysty finał etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie ph. "Młoda Krew Ratuje Życie".

W tym roku w okręgu łódzkim patronat honorowy nad konkursem objął podobnie jak w roku ubiegłym Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Konkurs trwał w terminie od 1 września 2011 do 30 kwietnia 2012.W ramach Turnieju szkoły organizowały akcje oddawania krwi połączone z promocją honorowego krwiodawstwa. W tegorocznej edycji Turnieju w województwie łódzkim wzięło udział 85 szkół, w których 6087 uczniów oddało łącznie 3017,205 l krwi.

Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach:

W etapie okręgowym zwyciężyły szkoły:

"Najwięcej oddanej krwi":

I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (146,700 litrów)
II miejsce - Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (90,450 litrów)
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (89,100 litrów)

W etapie rejonowym (Łódź) najlepsi okazali się:

1. "Najwięcej oddanej krwi":

I miejsce - Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (90,450 litrów)
II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (89,100 litrów)
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (86,850 litrów)

2. "Wskaźnik aktywności":

I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (0,492 litra /1 pełnoletniego ucznia szkoły) II miejsce - Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (0,476 litra/1 pełnoletniego ucznia szkoły) III miejsce -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (0,346 litra/1 pełnoletniego ucznia szkoły)

XII edycja akcji "Gorączka Złota"

Dobiegła końca XII edycja akcji "Gorączka Złota", która ogarniała Łódź od 1 marca do 1 czerwca bieżącego roku. więcej>>

"KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ"

Najważniejsze informacje o udzielaniu pierwszej pomocy

W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi wzięli udział w podstawowym kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym we współpracy z Zarządem Okręgowym PCK w Łodzi w ramach projektu "Potrafimy udzielać pierwszej pomocy, a Ty?" Kurs przeprowadzony został w oparciu o najbardziej aktualne międzynarodowe wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów i wolontariuszy PCK z wykorzystaniem fantomów, defibrylatorów, materiałów opatrunkowych oraz materiałów służących do charakteryzacji pozoracji ran (sztuczna krew). Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie certyfikowane przez Europejskie Centrum Referencyjne. Szkoła otrzymała specjalny certyfikat "Bezpieczna Szkoła - Potrafimy Ratować" oraz profesjonalnie wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy a także materiały do realizacji programów edukacyjnych PCK w zakresie pierwszej pomocy "Ratowniczek" oraz "Nie bądź obojętny - naucz się pierwszej pomocy". Do szkoły trafiły również plakaty i ulotki promujące naukę pierwszej pomocy oraz działalność wolontarystyczną. Współorganizatorem kursu był opiekun Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w "Gastronomiku" pan Grzegorz Papiewski.

PRZEDŚWIĄTECZNA POMOC NAJUBOŻSZYM

"Czerwonokrzyska Gwiazdka" oraz "Wielkanoc z PCK" to akcje organizowane już od wielu lat przez Polski Czerwony Krzyż. Każdego roku członkowie, wolontariusze i pracownicy PCK prowadzą różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób szczególnie wymagających wsparcia. Kilka dni przed świętami bożonarodzeniowymi oraz wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty, negocjacje z sponsorami oraz zbiórki darów w łódzkich hipermarketach. Wolontariuszy PCK wśród których nie brakowało również uczniów łódzkiego "Gastronomika", ubranych w kamizelki i zachęcających do włączenia się do a kcji można było spotkać w "Real - Manufaktura", "Real - Tulipan", "Real - M1", "E. Leclerc" przy ul. Inflanckiej, ""Carrefour przy ul. Kolumny oraz "Tesco" przy ul. Widzewskiej i Galerii Łódzkiej. Po zakończonej zbiórce wszystkie artykuły zwieziono do biura ŁZO PCK gdzie nastąpiło sortowanie i liczenie darów.

XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Dnia 09 grudnia 2011 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W "Olimpiadzie" udział wzięli uczniowie łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem organizowanego od lat turnieju jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem a także problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

W etapie rejonowym "Olimpiady" wzięli również udział uczniowie naszej szkoły: Adam Wroński, Mateusz Makarowski i Michał Cybulski, którzy wyłonieni zostali w etapie szkolnym turnieju. Miłym zaskoczeniem dla nas okazało się zajęcie II miejsca w etapie rejonowym Olimpiady przez ucznia klasy IV a technikum Adama Wrońskiego.

Drużynę przygotował opiekun Szkolnego Koła PCK: Grzegorz PapiewskiWIGILIA DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy dla nas okres, dlatego jak co roku Polski Czerwony Krzyż myśli o osobach szczególnie potrzebujących wsparcia. Wsparcie to okazywane jest za pomocą akcji organizowanych przez Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W czwartek 15 grudnia 2011 roku w łódzkiej "Hali Expo" po raz kolejny zorganizowano wspólnie z Radiem Łódź, Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Bankiem Żywności "Wigilię" dla ponad 500 osób samotnych , bezdomnych oraz starszych. Po podzieleniu się opłatkiem i wspólnej wieczerzy przy rozbrzmiewającym śpiewie kolęd, każdy uczestnik otrzymał paczkę żywnościową z darami pozyskanymi od sponsorów.

Każdego roku młodzież z łódzkiego "Gastronomika" pomaga w pracach związanych z organizacją tej jakże szczytnej imprezy charytatywnej.

Finał VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie.

14 czerwca 2011 roku w Światowym Dniu Honorowego Dawcy Krwi w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi miał miejsce uroczysty wojewódzki finał VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie ph. "Młoda Krew Ratuje Życie".

Konkurs trwał w terminie od 1 września 2010 do 30 kwietnia 2011. W ramach Turnieju szkoły organizowały akcje honorowego krwiodawstwa, podczas których młodzież oddawała krew oraz prowadziła akcje promocyjne. Do tegorocznej edycji Turnieju w województwie łódzkim przystąpiło 88 szkół ponadgimnazjalnych, w których 5 933 uczniów oddało 2 942,610 litrów krwi.

Szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki otrzymały puchary i dyplomy z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezesa Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK Waldemara Kowalczyka, natomiast gratulacje składał Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady HDK PCK Andrzej Chałupka.

W Łodzi w tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 22 szkoły ponadgimnazjalne, w których 1361 uczniów oddało 676,160 litrów krwi.

Zwycięzcami konkursu w kategorii "Wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju" , zostały następujące szkoły :

W "Gastronomiku" krew była pobierana trzy razy w ciągu roku szkolnego i chętnych nie brakowało, w konkursie uczestniczyło 210 uczniów. Szkoła zwyciężyła już trzeci raz z rzędu, zajmując pierwsze miejsce w Łodzi spośród szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelni wyższych.

W listopadzie bieżącego roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono na terenie szkoły kolejną akcję honorowego krwiodawstwa w ramach IX edycji Turnieju " Młoda Krew Ratuje Życie", za udział w której wszystkim serdecznie dziękujemy.

Opiekun Sz.K.PCK - G. Papiewski.