Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

W Zarządzie Okręgowym PCK w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie z opiekunami Szkolnych Kół PCK. Była to doskonała okazja do omówienia tegorocznych akcji i kampanii PCK, a także planów w związku z jubileuszem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla nauczycieli za pracę jaką wkładają w rozwój działalności PCK w swoich szkołach, zwłaszcza rozwój wolontariatu młodzieżowego. Uwieńczeniem spotkania był rocznicowy tort z okazji 100-lecia PCK. Czytaj dalej

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi jest nadawany placówkom, które uczestniczą w akcji edukacyjnej Twoja krew – moje życie, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020. Akcja ta skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych poruszających tematykę krwiodawstwa. Lekcje tego typu przyczyniają się do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Szkoły otrzymują materiały edukacyjne w postaci broszur, scenariuszy lekcji oraz prezentacji multimedialnych, które w łatwy i przyjemny sposób przybliżą uczniom ideę honorowego krwiodawstwa.

Przedświąteczna pomoc najuboższym

Przedświąteczna pomoc najuboższym

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na terenie naszej placówki została przeprowadzona zbiórka żywności, słodyczy oraz maskotek wśród uczniów i nauczycieli. Zebrane dary zostały przekazane do Zarządu Okręgowego PCK w Łodzi, zostaną spakowane do paczek przygotowywanych na organizowane spotkania przedświąteczne dla dzieci i osób potrzebujących wsparcia. Czytaj dalej

Razem przeciw AIDS

Razem przeciw AIDS

29 listopada 2018 z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS, odbył się etap wojewódzki konkursu „Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami oraz promocja dobrych zachowań prozdrowotnych, w tym profilaktyka HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. W etapie wojewódzkim wzięło udział około 90 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Szkołę naszą reprezentowały uczennice z klasy II B TG Jagoda Dmochowska i Karolina Rompczyk. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Czytaj dalej

Młoda Krew Ratuje Życie

Młoda Krew Ratuje Życie

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. Szkoła nasza otrzymała wyróżnienie w kategorii największa ilość oddanej krwi. Tegoroczne podsumowanie pokryło się z obchodami 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Kapituła Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przyznała Zespołowi Szkół Gastronomicznych w Łodzi pamiątkowy medal za wieloletnią współpracę oraz szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Czytaj dalej

Akcja honorowego krwiodawstwa

Akcja honorowego krwiodawstwa

20 września (czwartek) odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w sali 24 w godzinach 8.00 – 12.00. Zapraszamy osoby pełnoletnie z dowodem tożsamości. Rano pamiętajcie o lekkostrawnym śniadaniu i wypiciu dużej ilości wody (dzień wcześniej również).

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca na Rynku w Manufakturze odbył się happening z okazji „Światowego Dnia Krwiodawcy”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zorganizowało festyn upamiętniający to wydarzenie. Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w to przedsięwzięcie pomagając w organizacji imprezy , serwowaliśmy m.in. wyśmienite kanapki i wyroby cukiernicze, była to jednocześnie niepowtarzalna okazja aby promować naszą szkołę w środowisku lokalnym. Czytaj dalej