Jubileusz 100-lecia PCK

Jubileusz 100-lecia PCK

W Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się Gala Wojewódzka z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość upamiętniała powstanie i działalność PCK w kraju, była również okazją aby móc podziękować osobom i organizacjom, które na co dzień wspierają statutowe działania PCK. Wśród zaproszonych gości obecni byli politycy, samorządowcy, ludzie kultury, związkowcy, opiekunowie SK PCK, darczyńcy.

W trakcie uroczystości wręczano odznaczenia i podziękowania za wieloletnią współpracę. Miłym akcentem było nagrodzenie opiekuna i wolontariuszki SK PCK z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Otrzymaliśmy tytuł „Najlepszy Opiekun i Wolontariusz Szkolnego Koła PCK w Województwie Łódzkim” oraz „Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK. Uroczystość była również okazją aby promować naszą szkołę w środowisku lokalnym. Warsztat Szkolny przygotował wyśmienity poczęstunek a młodzież profesjonalnie obsługiwała zaproszonych gości.

Czytaj dalej

Konkurs od 100 lat

Konkurs od 100 lat

W Urzędzie Marszałkowskim odbył się etap rejonowy konkursu „Od 100-lat wszędzie dla wszystkich” zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia PCK. Zajęliśmy I miejsce w kategorii „Najlepszy Opiekun Szkolnego Koła PCK” oraz I miejsce w kategorii „Super Wolontariusz”. Zostaliśmy jednocześnie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursu , będziemy reprezentować Łódź podczas gali z okazji jubileuszu 100-lecia PCK. Finał odbędzie się 12.11 w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Czytaj dalej

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca na Rynku w Manufakturze odbył się happening z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zorganizowało festyn upamiętniający to wydarzenie. Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w to przedsięwzięcie pomagając w organizacji imprezy, była to jednocześnie niepowtarzalna okazja aby promować naszą szkołę w środowisku lokalnym. Czytaj dalej

Szkolny Lider Krwiodawstwa

Szkolny Lider Krwiodawstwa

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi rozstrzygnięty został konkurs wojewódzki „Szkolny lider krwiodawstwa”. W konkursie udział wzięli wytypowani uczniowie ze szkół średnich, każdy z uczestników mógł wykazać się w propagowaniu krwiodawstwa w swojej szkole, m.in. zachęcając uczniów do wzięcia udziału w zbiórkach krwi, rozwieszając plakaty promujące akcje, przygotowując gabloty z informacjami dotyczącymi oddawania krwi oraz uczestnicząc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji honorowego krwiodawstwa na terenie szkoły. Liderem została uczennica naszej szkoły Wiktoria Jędrzejczyk z klasy II B TG, która zajęła I miejsce w konkursie. Zwyciężczyni w nagrodę otrzymała iPhone’a oraz karnet na siłownię ufundowany przez firmę „Pamso”. Drobny poczęstunek dla zaproszonych gości przygotował Warsztat Szkolny „Gastronomika”. Czytaj dalej

Kwesta „Gorączka złota”

Kwesta „Gorączka złota”

Dobiegła końca tegoroczna akcja charytatywna Gorączka złota. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu letniego dzieciom z rodzin dotkniętych zjawiskiem niedostatku. Łącznie zebraliśmy 30 kg „złotych monet”. W przedsięwzięcie włączyło się Szkolne Koło PCK oraz prof. Piotr Płaczek. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a zwłaszcza klasom: I B, I E, II A, II B, I A BS oraz I B BS. Czytaj dalej

Wiedza o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Wiedza o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odbyła się VI edycja wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie”. Celem udziału młodzieży w konkursowych zmaganiach było określenie poziomu wiedzy o krwiodawstwie, a także sprawdzenie umiejętności z zakresu biologii oraz historii krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Szkołę naszą reprezentował uczeń klasy III A TG Jakub Modrzyński.

Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

Spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK

W Zarządzie Okręgowym PCK w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie z opiekunami Szkolnych Kół PCK. Była to doskonała okazja do omówienia tegorocznych akcji i kampanii PCK, a także planów w związku z jubileuszem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla nauczycieli za pracę jaką wkładają w rozwój działalności PCK w swoich szkołach, zwłaszcza rozwój wolontariatu młodzieżowego. Uwieńczeniem spotkania był rocznicowy tort z okazji 100-lecia PCK. Czytaj dalej

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi jest nadawany placówkom, które uczestniczą w akcji edukacyjnej Twoja krew – moje życie, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020. Akcja ta skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych poruszających tematykę krwiodawstwa. Lekcje tego typu przyczyniają się do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Szkoły otrzymują materiały edukacyjne w postaci broszur, scenariuszy lekcji oraz prezentacji multimedialnych, które w łatwy i przyjemny sposób przybliżą uczniom ideę honorowego krwiodawstwa.

Przedświąteczna pomoc najuboższym

Przedświąteczna pomoc najuboższym

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na terenie naszej placówki została przeprowadzona zbiórka żywności, słodyczy oraz maskotek wśród uczniów i nauczycieli. Zebrane dary zostały przekazane do Zarządu Okręgowego PCK w Łodzi, zostaną spakowane do paczek przygotowywanych na organizowane spotkania przedświąteczne dla dzieci i osób potrzebujących wsparcia. Czytaj dalej