Dyrekcja i kierownictwo

Dyrektor Szkoły

mgr Zofia Wrześniewska

Zastępcy Dyrektora

mgr Beata Dębińska

mgr inż. Zenobia Zielińska

Kierownictwo Warsztatów

mgr inż. Jolanta Krześlak

mgr inż. Ilona Pietrowska

 

Dyżury kierownictwa szkoły

dla Rodziców i osób z zewnątrz
Z. Wrześniewska wtorek, g. 8:30–10:00
środa, g. 15:00–17:00
B. Dębińska poniedziałek, g. 15:00–17:00
Z. Zielińska wtorek, g. 15:00–17:00
J. Krześlak czwartek, g. 15:00–17:00
I. Pietrowska środa, g. 15:00–17:00