„Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą”

„Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą”

W ŁCDNiKP odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów szkół zawodowych wyobraźni technicznej oraz rozwijanie umiejętności postrzegania i formułowania problemów technicznych do rozwiązania na drodze myślenia i działania wynalazczego. Celem konkursu było również popularyzowanie nowoczesnych metod pracy projektowej „design thinking” – myślenia projektowego, którego istotą jest zrozumienie zjawisk i zmian zachodzących we współczesnym świecie. Szkołę naszą reprezentowała Wiktoria Jędrzejczyk oraz Joanna Pawełczyk z klasy II B TG, które zajęły odpowiednio I i II miejsce w finale wojewódzkim.

Opiekun: Grzegorz Papiewski.


Galeria