O warsztacie

Warsztat Szkolny to integralna część Zespołu Szkół Gastronomicznych. Warsztat Szkolny realizuje zamówienia klientów indywidualnych i instytucji, prowadzi stołówkę, pozwala uczniom nabywać i doskonalić umiejętności praktyczne w zawodach: kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w 4 nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • garmażernia,
  • kuchnia gorąca,
  • cukiernia,
  • sala konsumencka.