Rada Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy ZSG w Łodzi:

64 1560 0013 2685 5299 2000 0001

Przy wpłacie za technologię prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której ono uczęszcza.