Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2020 – I semestr

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2020
2. Zebrania z rodzicami

a. klas pierwszych 5.09.2019, g. 17.30
b. pozostałych klas 11–12.09.2019
c. Rady Rodziców 12.09.2019, g. 18.00
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13.09.2019
4. Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2019
5. Obchody Święta Niepodległości 8.11.2019
6. Wystawienie zagrożeń śródrocznych do 18.11.2019
7. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.11.2019, g. 15.00
8. Śródroczne zebrania z rodzicami 20–22.11.2019
9. Wystawa stołów okolicznościowych 10–11.12.2019
10. Wystawianie ocen dla klas IV do 12.12.2019, g. 12.00
11. Rada klasyfikacyjna klas IV 13.12.2019
12. Zebranie z rodzicami dla klas IV  16–18.12.2019
13. Rada plenarna śródroczna dla klas IV 17.12.2019
14. Zmiana planu, początek II semestru dla klas IV od 16.12.2019
15. Wigilia dla pracowników szkoły i uczniów

a. dla pracowników 19.12.2019, g. 15.00
b. dla uczniów (spotkania w klasach)  20.12.2019
16. Zimowa przerwa świąteczna 23–31.12.2019
17. Egzamin zawodowy praktyczny (T 15)

a. Część praktyczna (brak lekcji dla klas IV) 9.01.2020
b. Część teoretyczna (wolne dla pozostałych uczniów) 10.01.2020
18. Wystawianie ocen semestralnych do 9.01.2020, g. 12.00
19. Rada klasyfikacyjna 10.01.2020 po egzaminie
20. Ferie zimowe 13–26.01.2020
21. Zebrania z rodzicami

a. ogólne 28–30.01.2020
b. Zebranie Rady Rodziców 28.01.2020, g. 18.00
22. Śródroczne posiedzenie RP (lekcje od 1 do 11 g.l. skrócone) 28.01.2020, g. 15.00
23. Rozpoczęcie II półrocza 27.01.2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – II semestr

1. Targi edukacyjne  
2. Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych do 16.03.2020
3. Zebrania z rodzicami klas IV 17–19.03.2020
4. Dzień otwarty szkoły 2.04.2020
5. Wiosenna przerwa świąteczna 9–14.04.2020
6. Wystawienie ocen kończących w klasach maturalnych i zagrożeń śródrocznych w pozostałych klasach do 17.04.2020
7. Rada klasyfikacyjna klas maturalnych i śródroczna dla pozostałych klas, szkolenie dotyczące egzaminów maturalnych 21.04.2020
8. Szkolenie dotyczące egzaminów maturalnych 23.04.2020
9. Zebrania z rodzicami (bez klas IV) 21–23.04.2020
10. Zebranie Rady Rodziców 22.04.2020, g. 18.00
11. Rada plenarna klas maturalnych 24.04.2020, duża przerwa
12. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV 26.04.2020, g. 9.00
13. Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych od 27.04.2020
14. Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych 4–6.05.2020
15. Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego 16.06.2020
16. Wystawienie ocen rocznych do 19.06.2020
17. Egzamin zawodowy pisemny

a. kwalifikacja T.06 23.06.2020
18. Rada klasyfikacyjna dla klas I–III 22.06.2020
19. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 26.06.2020
20. Zakończenie roku szkolnego

a. dla klas III ZSZ 26.06.2020, g. 9.00
b. dla pozostałych klas 26.06.2020, g. 9.00 i 10.00
21. Egzamin zawodowy praktyczny – kwalifikacja T.06 od 24.06.2020
22. Ogłoszenie list przyjętych do klas pierwszych  
23. Matury poprawkowe 24–25.08.2020
24. Poprawkowe egzaminy zawodowe 26–28.08.2020
25. Zebranie Rady Pedagogicznej 31.08.2020