Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 – II semestr

1. Targi edukacyjne 13–14.03.2019
2. Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych do 18.03.2019
3. Zebrania z rodzicami klas IV 19–20.03.2019
4. Dzień otwarty szkoły 4.04.2019
5. Wystawienie ocen kończących w klasach maturalnych i zagrożeń śródrocznych w pozostałych klasach do 15.04.2019
6. Wiosenna przerwa świąteczna 18–23.04.2019

7. Rada klasyfikacyjna klas maturalnych i śródroczna dla pozostałych klas, szkolenie dotyczące egzaminów maturalnych

(lekcje od 1 do 10 skrócone)

20.04.2019, g. 14.40
8. Zebranie Rady Rodziców 20.04.2019, g. 17.30
9. Zebrania z rodzicami (bez klas IV) 24–26.04.2019
10. Rada plenarna klas maturalnych 26.04.2019, duża przerwa
11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV 26.04.2019, g. 9.00
12. Zmiana planu lekcji po odejściu klas maturalnych od 29.04.2019
13. Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych 6–8.05.2019
14. Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego 12.06.2019, duża przerwa
15. Wystawienie ocen rocznych do 13.06.2019
16. Egzamin zawodowy pisemny

a. kwalifikacja T.06 (wolne dla pozostałych uczniów) 18.06.2019
b. kwalifikacja T.15 (sesja poprawkowa) 17.06.2019
17. Rada klasyfikacyjna dla klas I–III 13.06.2019, g. 15.30
18. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 19.06.2019, g. 11.00
19. Zakończenie roku szkolnego

a. dla klas III ZSZ 19.06.2019, g. 9.00
b. dla pozostałych klas 19.06.2019, g. 10.00
20. Egzamin zawodowy praktyczny – kwalifikacja T.06 od 24.06.2019
21. Rekrutacja do klas pierwszych 21.06–25.07.2019
22. Ogłoszenie list przyjętych do klas pierwszych 25.07.2019
23. Matury poprawkowe 20–21.08.2019
24. Poprawkowe egzaminy zawodowe 27–29.08.2019
25. Zebranie Rady Pedagogicznej 30.08.2019, g. 9.00

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 – I semestr

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018
2. Zebrania z rodzicami

a. klas pierwszych 6.09.2018, g.17.00
b. klas IV technikum, III ZSZ, III B, II A , II B BS I 13.09.2018, g. 17.00
c. Rady Rodziców 13.09.2018, g.18.00
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13.09.2018
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 12.10.2018
5. Ślubowanie klas pierwszych 15.10.2018
6. Obchody 100-lecia niepodległości 9.11.2018
7. Wystawienie zagrożeń śródrocznych 16.11.2018
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.11.2018
9. Wystawa stołów okolicznościowych 11–12.12.2018
10. Zebrania z rodzicami wszystkich klas 20–22.11.2018
11. Wystawianie ocen dla klas IV do 10.12.2018
12. Rada klasyfikacyjna klas IV 12.12.2018
13. Zebranie z rodzicami dla klas IV  12–13.12.2018
14. Rada plenarna śródroczna dla klas IV 14.12.2018
15. Wigilia dla pracowników szkoły i uczniów

a. dla pracowników 20.12.2018, g. 14.30
b. dla uczniów (spotkania w klasach + jasełka)  21.12.2018
16. Zimowa przerwa świąteczna od 24.12.2018 do 31.12.2018
17. Egzamin zawodowy praktyczny (T 15)

a. Część praktyczna 9.01.2019
b. Część teoretyczna 10.01.2019
18. Wystawianie ocen semestralnych do 18.01.2019
19. Rada klasyfikacyjna 22.01.2019
20. Zebrania z rodzicami

a. ogólne 22–24.01.2019
b. Zebranie Rady Rodziców 24.01.2019
21. Śródroczne posiedzenie RP 24.01.2019
22. Rozpoczęcie II półrocza 28.01.2019
23. Ferie zimowe 11–24.02.2019