Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 – I semestr

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018
2. Zebrania z rodzicami

a. klas pierwszych 6.09.2018, g.17.00
b. klas IV technikum, III ZSZ, III B, II A , II B BS I 13.09.2018, g. 17.00
c. Rady Rodziców 13.09.2018, g.18.00
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13.09.2018
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 12.10.2018
5. Ślubowanie klas pierwszych 15.10.2018
6. Obchody 100-lecia niepodległości 9.11.2018
7. Wystawienie zagrożeń śródrocznych 16.11.2018
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.11.2018
9. Wystawa stołów okolicznościowych 11–12.12.2018
10. Zebrania z rodzicami wszystkich klas 20–22.11.2018
11. Wystawianie ocen dla klas IV do 10.12.2018
12. Rada klasyfikacyjna klas IV 12.12.2018
13. Zebranie z rodzicami dla klas IV  12–13.12.2018
14. Rada plenarna śródroczna dla klas IV 14.12.2018
15. Wigilia dla pracowników szkoły i uczniów

a. dla pracowników 20.12.2018, g. 14.30
b. dla uczniów (spotkania w klasach + jasełka)  21.12.2018
16. Zimowa przerwa świąteczna od 24.12.2018 do 31.12.2018
17. Egzamin zawodowy praktyczny (T 15)

a. Część praktyczna 9.01.2019
b. Część teoretyczna 10.01.2019
18. Wystawianie ocen semestralnych do 18.01.2019
19. Rada klasyfikacyjna 22.01.2019
20. Zebrania z rodzicami

a. ogólne 22–24.01.2019
b. Zebranie Rady Rodziców 24.01.2019
21. Śródroczne posiedzenie RP 24.01.2019
22. Rozpoczęcie II półrocza 28.01.2019
23. Ferie zimowe 11–24.02.2019