Wychowawstwa

Rok szkolny 2018/2019

Technikum nr 4

Klasy pierwsze

I A TŻiUG – Danuta Kolad
I B TŻiUG – Robert Sadowski
I C TŻiUG – Aleksandra Izodorczyk
I D TŻiUG – Agnieszka Lipska-Dangreaux
I E TŻiUG – Katarzyna Zommer

Klasy drugie

II A TŻiUG – Małgorzata Rochmińska
II B TŻiUG – Grzegorz Papiewski
II C TŻiUG – Tomasz Gapiński
II D TŻiUG – Emilia Kaźmierczak
II E TŻiUG – Lidia Bajerska
II F TŻiUG – Małgorzata Chojnacka

Klasy trzecie

III A TŻiUG – Beata Dębińska
III B TŻiUG – Bożena Bocheńska
III C TŻiUG – Elżbieta Kurowska
III D TŻiUG – Jolanta Krześlak
III E TŻiUG – Katarzyna Bulińska
III F TŻiUG – Edyta Cieślak-Kudła

Klasy czwarte

IV A TŻiUG – Lucyna Białek
IV B TŻiUG – Barbara Strzałkowska
IV C TŻiUG – Ewa Saganowska
IV D TŻiUG – Marcin Idczak
IV E TŻiUG – Przemysław Otto
IV F TŻiUG – Monika Markowska

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

Klasy pierwsze

I A kucharz – Grzegorz Hećman
I B kucharz – Piotr Płaczek

Klasy drugie

II A kucharz – Beata Kicińska-Kokotek
II B kucharz – Kamila Nobis

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

Klasy trzecie

III A kucharz – Michał Dzielski
III B kucharz – Hanna Woźniak