Strona została opracowana na podstawie pracy dyplomowej, uczniów Technikum Gastronomicznego, Witolda Fraszczyka i Łukasza Karpińskiego zatytułowanej:

KUCHNNIA ŁÓDZKA
- WPŁYW CZTERECH KULTUR

Praca została napisana pod kierunkiem mgr inż. Krystyny Brzezickiej.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Łódź, ul. Sienkiewicza 88